Identifica't

Accés amb usuari i clauPer a realitzar aquesta acció cal identificar-se amb certificat digital.

Tràmit amb certificat Resposta d'Incompliment

Aquest tràmit permet donar resposta a un incompliment que s'hagi notificat prèviament a un operador.

Segons el tipus d'incompliment notificat hi ha dos terminis de resposta:

  • En el cas d’incompliments classificats com a lleus:

La data màxima de resposta és d’1 mes a comptar des de la data de recepció de la notificació.

  • En el cas d’incompliments classificats com a greus o crítics:

La data màxima de resposta és de 15 dies hàbils des de la data de recepció de la notificació.

Us informem que no donar resposta a un incompliment greu o crític, pot suposar la suspensió cautelar de la inscripció al registre per un termini de fins a 6 mesos.

 

Documentació que cal aportar

Per donar resposta a una notificació d'incompliment, cal omplir el formulari FR438 amb les accions proposades per solucionar l'incompliment.

Què cal aportar a la resposta:

  • un anàlisi de les causes de l’incompliment 
  • proposar unes mesures correctores que serviran per corregir l’incompliment detectat 
  • proposar unes mesures per evitar la seva repetició
  • cal adjuntar les evidències objectives (com documents de venda, fotos, etc) que demostrin l'aplicació de les mesures que s’han proposat.

D’altra banda, en cas que aquest incompliment vagi amb una mesura cautelar de prohibició de l’ús dels termes referents a la producció ecològica i/o en conversió del producte, cal adjuntar la evidència conforme es comunica als clients la mesura cautelar de retirada provisional de les mencions protegides del producte. La finalitat d’aquesta comunicació és que el producte afectat arribi al consumidor final amb la qualificació correcta.

Un cop el CCPAE valori les accions correctores proposades, se us informarà del resultat de les mateixes.
 

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE
C. del Doctor Roux, 80 3a
08017 Barcelona
Tel. 93 552 47 90
E-mail: ccpae@ccpae.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic