Identifica't

Accés amb usuari i clauPer a realitzar aquesta acció cal identificar-se amb certificat digital.

Tràmit amb certificat Inscripció Comerç Minorista

Tràmit per a la inscripció de qualsevol persona física o jurídica al registre d’operadors/es del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per obtenir la certificació ecològica de l’activitat de comerç minorista.

L’activitat de comerç minorista de venda fraccionada i/o a granel de productes ecològics directament a consumidor final es pot realitzar mitjançant:
• La venda al públic en botigues d'alimentació i de dietètica, mercats, supermercats, mercats ambulants etc.
• La venda a distància*, a través d’Internet, etc.
• La venda automàtica, mitjançant màquines auto expenedores.
• La venda al públic a la pròpia explotació agrària.
 

En funció del tipus i volum de venda fraccionada de productes ecològics la normativa preveu que aquest tipus de comerços minoristes s’han d’inscriure al Registre d’Operadors Ecològics de Catalunya però que es poden eximir de la seva certificació.

Per altra banda pel que fa als comerços minoristes que superen aquest determinat volum de venda fraccionada de productes ecològics, s’han d’inscriure al Registre d’Operadors Ecològics de Catalunya i sotmetre’s al regim de control i certificació de la producció ecològica. En funció del nombre i tipus d’establiments així com del tipus de venda minorista realitzada s’estableixen unes obligacions específiques a seguir de cara al seu control i certificació, diferenciant-se en dues classes de comerços minoristes, els petits i els grans.

Així mateix el productors vegetals que únicament comercialitzen la seva pròpia producció no s’han d’inscriure com a comerç minorista perquè el control de les vendes es fa dins l’abast del control de producció vegetal. En cas de comercialitzar també productes comprats a altres operadors s’han de inscriure com a comerços minoristes.
 
 
També podeu ampliar la informació al web del Consell, trobareu guies, informació de quotes i tota la documentació que cal presentar.
 

Formes de tramitació

 • Telemàticament

  Si no disposeu de signatura electrònica o certificat digital podeu obtenir el vostre idCAT Mòbil.

  És un sistema d'identificació i signatura electrònica a través de dispositius mòbils que el
  Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), en col·laboració amb l'Administració de
  la Generalitat de Catalunya, ofereix a la ciutadania i que es pot utilitzar per fer tràmits amb les
  administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya.

  Avantatges de l’idCAT Mòbil:

  • Permet identificar-vos i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador
  • No cal recordar cap contrasenya ni PIN
  • No requereix la instal·lació de cap tipus de programari
  • És un sistema segur i no caduca pel transcurs del temps
  • És gratuït

  En menys d’un minut podeu obtenir l’idCAT Mòbil accedint a https://idcatmobil.seu.cat.

  Per més informació podeu consultar les píndoles de suport del Consorci AOC següents:

Documentació que cal aportar

 Els formularis i annexos obligatoris següents: 

Comunicació d'Inscripció Comerç Minorista Petit  (consulteu la tipologia del comerça a inscriure a la guia  Guia per a la certificació de comerços minoristes)

 • FR460 Comunicació d'inscripció per a comerços minoristes petits.
 • FR460-Annex 1 Memòria descriptiva del comerç minorista petit.
 • FR351 Acord de certificació.
 • FR386 Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA*

Comunicació d'Inscripció Comerç Minorista Gran (consulteu la tipologia del comerça a inscriure a la guia  Guia per a la certificació de comerços minoristes)

 • FR315 Comunicació d'inscripció per a comerços minoristes grans.
 • FR315-Annex 1 Memòria descrptiva del comerç minorista gran
 • FR315-Annex 2 Relació de punts de venda del comerç minorista gran
 • FR351 Acord de certificació.
 • FR386 Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA*

*Si s'ha fet el pagament de la quota d'inscripció mitjançant transferència bancària, cal adjuntar el comprovant del pagament indicant el nom de la persona física o jurídica sol·licitant en el concepte de l'operació.

COMUNICACIÓ D'EXEMPCIÓ PER A COMERÇOS MINORISTE
 • FR317 Comunicació per a l'exempció de control
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE
C. del Doctor Roux, 80 3a
08017 Barcelona
Tel. 93 552 47 90
E-mail: ccpae@ccpae.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic