Identifica't

Accés amb usuari i clauPer a realitzar aquesta acció cal identificar-se amb certificat digital.

Tràmit amb certificat Inscripció Producció Ramadera

Tràmit per a la inscripció de qualsevol persona física o jurídica al registre d’operadors/es del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per obtenir la certificació ecològica de l’activitat de producció ramadera, excepte per al cas de l’apicultura.

Tota la informació per a tramitar les inscripcions al registre del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) la podeu consultar al web del Consell, trobareu guies, informació de quotes i tota la documentació que cal presentar.

www.ccpae.cat

Formes de tramitació

 • Telemàticament

  Si no disposeu de signatura electrònica o certificat digital podeu obtenir el vostre idCAT Mòbil.

  És un sistema d'identificació i signatura electrònica a través de dispositius mòbils que el
  Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), en col·laboració amb l'Administració de
  la Generalitat de Catalunya, ofereix a la ciutadania i que es pot utilitzar per fer tràmits amb les
  administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya.

  Avantatges de l’idCAT Mòbil:

  • Permet identificar-vos i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador
  • No cal recordar cap contrasenya ni PIN
  • No requereix la instal·lació de cap tipus de programari
  • És un sistema segur i no caduca pel transcurs del temps
  • És gratuït

  En menys d’un minut podeu obtenir l’idCAT Mòbil accedint a https://idcatmobil.seu.cat.

  Per més informació podeu consultar les píndoles de suport del Consorci AOC següents:

Documentació que cal aportar

Els formularis i annexos obligatoris següents: 

 • FR016 Sol·licitud d'inscripció per a la producció ramadera.
 • Annex 1 - FR016 - Descripció general de l'explotació (excepte en producció helicícola)
 • FR351 Acord de certificació.
 • FR386 Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA*.

 *Si s'ha fet el pagament de la quota d'inscripció mitjançant transferència bancària, cal adjuntar el comprovant del pagament indicant el nom de la persona física o jurídica sol·licitant en el concepte de l'operació.

L'annex específic corresponent, segons la tipologia de producció ramadera a inscriure:
 • Annex 2 FR016 - Producció ramadera descripció explotació herbivors (boví, oví, cabrum, equí, cunicultura i cèrvids).
 • Annex 3 FR016 - Produccio ramadera descripció explotació avícola (Gallus gallus (pares, polletes, ponedores i engreix), capons, pulardes, gall d’indi, oques, ànecs de Pequín,  ànecs de Berberia, ànecs Mulard, pintades i guatlles per a carn).
 • Annex 4 FR016 - Produccio ramadera descripció explotació porcina.
 • Annex 5 FR016 - Producció ramadera descripció explotació helicícola.

 Altra documentació obligatòria:

 • Fotocòpia del DNI/NIE del/de la titular o representant legal.
 • Fotocòpia del NIF/CIF (en cas que el titular sigui persona jurídica).
 • Estatuts de la societat (en cas que el titular sigui persona jurídica). Nomenament de la persona representant legal de l’empresa, efectuat per l’òrgan directiu de l’empresa si la persona representant no figura en els Estatuts.
 • Còpia actualitzada del Full de Dades de l’Explotació Ramadera.
 • Sol·licitud d’inscripció per a la producció vegetal del CCPAE, i tota la documentació requerida associada a aquest tràmit.

En cas de disposar d'allotjaments, és obligatori:

 • Plànols a escala o croquis acotats dels allotjaments ramaders (coberts i patis) i dels magatzems.
 • Plànols d’emplaçament dels magatzems i dels allotjaments de l’explotació.

 

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE
C. del Doctor Roux, 80 3a
08017 Barcelona
Tel. 93 552 47 90
E-mail: ccpae@ccpae.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic