Identifica't

Accés amb usuari i clauPer a realitzar aquesta acció cal identificar-se amb certificat digital.

Tràmit amb certificat Ampliació Producció Vegetal.

Tràmit per sol·licitar qualsevol addició en les dades inscrites al registre del Consell per part dels operadors ja inscrits. Per exemple:

 • La inscripció a una nova secció o una nova família del registre.
 • Un nou domicili de les instal·lacions o granges.
 • Sotmetre a control noves parcel·les o nova espècie animal.
 • Sotmetre a control una activitat corresponent a una nova orientació productiva.

Consulteu al web del Consell la documentació requerida per a cada activitat a inscriure: enllaç

Documentació que cal aportar

 El formularis obligatori següent: 

 • FR012 Sol·licitud d'ampliaci per a la producció vegetal.
 • Annex 1 - FR012 Descripció de l'explotació i mesures per a la producció ecològica
 • En cas de no tenir les quotes domiciliades, s'ha de presentar el justificant del pagament de la quota d'ampliació

 Annexos específics, en el cas que sigui procedent: 

 • Annex 3 -FR012  Notificació de parcel·les que fins ara han estat inscrites en el CCPAE per un altre operador.
 • Annex 4 -FR012  Comunicació d’autorització de serveis externs d’emmagatzematge.
 • Annex 5 -FR012  Memòria tècnica per a proveïdors de plantes de viver.
 • Annex 6 -FR012  Mesura cautelar de risc de contaminació per deriva.
 • Annex 7 -FR012  Pla de conversió i/o de mesures de control de producció paral·lela.
 • Annex 8 -FR012  Sol·licitud de reconeixement d’inici del període de conversió.
Altra documentació obligatòria:
 • Còpia de la DUN (Declaració Única Agrària) signada i amb el resguard de presentació al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agendra Rural amb les parcel·les a ampliar marcades.
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE
C. del Doctor Roux, 80 3a
08017 Barcelona
Tel. 93 552 47 90
E-mail: ccpae@ccpae.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic