Identifica't

Accés amb usuari i clauPer a realitzar aquesta acció cal identificar-se amb certificat digital.

Tràmit amb certificat Ampliació Producció Ramadera.

Tràmit per sol·licitar qualsevol addició en les dades inscrites al registre del Consell per part dels operadors ja inscrits. Per exemple:

 • La inscripció a una nova secció o una nova família del registre.
 • Un nou domicili de les instal·lacions o granges.
 • Sotmetre a control noves parcel·les o nova espècie animal.
 • Sotmetre a control una activitat corresponent a una nova orientació productiva.

Consulteu al web del Consell la documentació requerida per a cada activitat a inscriure: enllaç

Formes de tramitació

 • Telemàticament

  Si no disposeu de signatura electrònica o certificat digital podeu obtenir el vostre idCAT Mòbil.

  És un sistema d'identificació i signatura electrònica a través de dispositius mòbils que el
  Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), en col·laboració amb l'Administració de
  la Generalitat de Catalunya, ofereix a la ciutadania i que es pot utilitzar per fer tràmits amb les
  administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya.

  Avantatges de l’idCAT Mòbil:

  • Permet identificar-vos i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador
  • No cal recordar cap contrasenya ni PIN
  • No requereix la instal·lació de cap tipus de programari
  • És un sistema segur i no caduca pel transcurs del temps
  • És gratuït

  En menys d’un minut podeu obtenir l’idCAT Mòbil accedint a https://idcatmobil.seu.cat.

  Per més informació podeu consultar les píndoles de suport del Consorci AOC següents:

Documentació que cal aportar

Els formularis i annexos obligatoris següents:

 • FR016 Sol·licitud d'ampliació per a la producció ramadera.
 • Annex 1 - FR Descripció general de l'explotació ramadera
 • En cas de no tenir les quotes domiciliades, s'ha de presentar el justificant del pagament de la quota d'ampliació

L'annex específic corresponent, segons la tipologia de producció ramadera a ampliar:

 • Annex 2 FR016 - Producció ramadera descripció explotació herbivors (boví, oví, cabrum, equí, cunicultura i cèrvids).
 • Annex 3 FR016 - Produccio ramadera descripció explotació avícola (Gallus gallus (pares, polletes, ponedores i engreix), capons, pulardes, gall d’indi, oques, ànecs de Pequín, ànecs de Berberia, ànecs Mulard, pintades i guatlles per a carn).
 • Annex 4 FR016 - Produccio ramadera descripció explotació porcina.
 • Annex 5 FR016 - Producció ramadera descripció explotació helicícola.

Altra documentació obligatòria:

 • Còpia actualitzada del Full de Dades de l’Explotació Ramadera.

Documentació a presentar, en funció de les dades a ampliar:

 • Plànols a escala o croquis acotats dels allotjaments ramaders (coberts i patis) i dels magatzems.
 • Plànols d’emplaçament dels magatzems i dels allotjaments de l’explotació.

 

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE
C. del Doctor Roux, 80 3a
08017 Barcelona
Tel. 93 552 47 90
E-mail: ccpae@ccpae.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic